Articulatiestoornissen

Problemen met de uitspraak van de verschillende klanken en/of klankgroepen