Articulatiestoornissen

Fonetische fouten:
Het consistent foutief produceren van spraakklanken (vb. interdentaliteit).

Fonologische stoornissen:
Kinderen met een fonologische stoornis gaan bepaalde klanken niet gebruiken bij het opbouwen van woorden en/of gaan woorden op ongewone wijze vereenvoudigen door het toepassen van fonologische processen (vb. backing, fronting, reducties, …).