Leerproblemen – Leerstoornissen

Leerprobleem:
Een achterstand op vlak van lezen, schrijven (spelling) of rekenen die vaak met extra ondersteuning verholpen kan worden.

Leerstoornis:
Een leerstoornis is vaker persistent (vb. dyslexie, dyscalculie, dysorthografie). Hierbij wordt aanvullend ook compenserend gewerkt, rekening houdend met de capaciteiten en mogelijkheden van het kind binnen een specifiek leerdomein.