Terugbetaling via verzekeringen:

Verplichte verzekering:

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen, opdat u kunt rekenen op een terugbetaling van uw ziekenfonds. De meeste stoornissen worden terugbetaald via de verplichte verzekering.

Dan krijgt u een terugbetaling van 75 % van het honorarium. Dan moet u dus slechts 25 % van het honorarium betalen.

 

Aanvullende verzekering:

Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor de verplichte ziekteverzekering, kunt u beroep doen op de aanvullende verzekering. De terugbetaling varieert dan van ziekenfonds tot ziekenfonds en bedraagt meestal ongeveer de helft van het honorarium.