Categorie: Ervaring

Articulatiestoornissen

Fonetische fouten: Het consistent foutief produceren van spraakklanken (vb. interdentaliteit). Fonologische stoornissen: Kinderen met een fonologische stoornis gaan bepaalde klanken niet gebruiken bij het opbouwen van woorden en/of gaan woorden op ongewone wijze vereenvoudigen door het toepassen van fonologische processen (vb. backing, fronting, reducties, …).

Leerproblemen – Leerstoornissen

Leerprobleem: Een achterstand op vlak van lezen, schrijven (spelling) of rekenen die vaak met extra ondersteuning verholpen kan worden. Leerstoornis: Een leerstoornis is vaker persistent (vb. dyslexie, dyscalculie, dysorthografie). Hierbij wordt aanvullend ook compenserend gewerkt, rekening houdend met de capaciteiten en mogelijkheden van het kind binnen een specifiek leerdomein.