Els Caelenberghe

niet-geconventioneerd logopediste

Logopedische ervaring

Leerproblemen – Leerstoornissen

Leerprobleem:
Een achterstand op vlak van lezen, schrijven (spelling) of rekenen die vaak met extra ondersteuning verholpen kan worden.

Leerstoornis:
Een leerstoornis is vaker persistent (vb. dyslexie, dyscalculie, dysorthografie). Hierbij wordt aanvullend ook compenserend gewerkt, rekening houdend met de capaciteiten en mogelijkheden van het kind binnen een specifiek leerdomein.

Articulatiestoornissen

Fonetische fouten:
Het consistent foutief produceren van spraakklanken (vb. interdentaliteit).

Fonologische stoornissen:
Kinderen met een fonologische stoornis gaan bepaalde klanken niet gebruiken bij het opbouwen van woorden en/of gaan woorden op ongewone wijze vereenvoudigen door het toepassen van fonologische processen (vb. backing, fronting, reducties, …).

Taalontwikkelingsstoornissen:

Vertraagde of afwijkende taalontwikkeling: problemen met taalbegrip en/of taalproductie.

Opleidingen

Bachelor logopedie

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
(afgestudeerd in 2009)

Regelmatige bijscholingen

Jaarlijks worden er bijscholingen
gevolgd om up-to-date te blijven.